, www.ministerstwo deukacji 

www.ministerstwo deukacji

PHOTOGRAPHS

Temat: Powinni być szybciej
...technikum i zasadniczej szkoły zawodowej (numer zalecenia MENiS 1693/2004). To pierwszy przypadek w historii edukacji, kiedy szkolenie e-learning z zakresu bezpieczeństwa zostało uznane jako środek dydaktyczny. Dzięki temu młodzież szkolna będzie mogła przeszkolić się w ramach zajęć lekcyjnych. Obecnie informacja o szkoleniu jest sukcesywnie dystrybuowana do szkół poprzez strony www wszystkich kuratoriów, jak również przez stronę www Ministerstwa Edukacji. Zwracamy się z prośbą do wszystkich nauczycieli, opiekunów i uczniów o informowanie władz szkół o konieczności wprowadzenia szkolenia GOPR do programu zajęć lekcyjnych. Polecam: www.gopr.com.pl
Źródło: swiony.info/f/viewtopic.php?t=415Temat: Paszport/dowód - UE?
...States (Offlcial Journal L 229, 29/06/2004 P. 35-48); Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG. info: www Ministerstwa Edukacji Narodowej Pozdrawiam
Źródło: forum.aupairpoland.com.pl/viewtopic.php?t=3241