, belki statycznie niewyznaczalne 

belki statycznie niewyznaczalne

PHOTOGRAPHS

Temat: Niezgodziński Michał i Tadeusz - Wytrzymałość materiałów
...tnących 18.3.Wzór ogólny na energię sprężystą w prętach prostych 18.4.Siły uogólnione i współrzędne uogólnione. Układ Clapeyrona 18.5.Twierdzenie Castigliano 18.6.Obliczanie przemieszczeń prętów za pomocą twierdzenia Castigliano. Wprowadzanie sił dodatkowych 18.7.Uwagi dotyczące zasady superpozycji w metodach energetycznych 19.Twierdzenie Menabrea i zasada Bettiego 19.1.Twierdzenie Menabrea 19.2.Obliczanie statycznie niewyznaczalnych belek i ram za pomocą twierdzenia Menabrea 19.3.Zasad symetrii i antysymetrii 19.4.Zasada wzajemności prac (Bettiego) i wzajemności przemieszczeń (Maxwella) 20.Równania Maxwella – Mohra 20.1.Wyznaczanie przemieszczeń w układach statycznie wyznaczalnych. Metoda Maxwella-Mohra 20.2.Uproszczona metoda obliczania całek we wzorze Maxwella – Mohra 20.3.Przykłady obliczania...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=387218